โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดงานสีสันบ้านศรี หาดทราย สายลม ชมเล ประจำปี การศึกษา 2560ที่   ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สมาคมผู้ปกครองและ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดงานสีสันบ้านศรี ครั้งที่ 6 ตอน "หาดทราย สายลม ชมเล ประจำปีการศึกษา 2560โดยมี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้  โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสชื่นชมยินดี ในความสามารถของบุตรหลาน เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ปกครอง ครู นักเรียน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน  รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมให้การสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและครู โดยรายได้จากการจัดงานเพื่อนำไปสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน อันเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นนักเรียนที่ดีมีมาตรฐาน ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานได้จัดซุ้มเครื่องเล่น จุดถ่ายภาพ การแสดงบนเวทีของนักเรียนทุกระดับชั้นจำนวน 21 ชุดการแสดง

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563