อำเภอศรีราชา จับมือ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาแถลงข่าว จัดงานแสงแห่งศรัทธา กาลาดินเนอร์ เพื่อหารายได้สมทบสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยิกาเจ้า 150 ปี ที่  ศาลาประชาคมหลังเล็กอำเภอศรีราชา นางปัทมา วิวัฒน์วานิช ว่าที่นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแถลงข่าว การจัดงานแสงแห่งศรัทธา กาลาดินเนอร์ เพื่อเป็นการหารายได้สมทบสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยิกาเจ้า 150  ปี  โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 18  มีนาคม นี้ ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม ทั้งนี้อำเภอศรีราชาเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งปัจจุบันมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ที่รักษาดูแลประชาชนมาเป็นเวลาช้านาน มีสถานที่ไม่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย จึงมีโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยิกาเจ้า 150  ปี  ตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แต่ยังขาดเงินเพื่อสนับสนุนในการก่อสร้างอีก 2,000 ล้านบาท  ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงมีการจัดงาน  เพื่อหารายได้สมทบสร้างอาคารดังกล่าว สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 18 มี.ค. ตั้งแต่เวลา 18.00 น.  ที่ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม โดยรูปแบบเป็น กาลาดินเนอร์  ซึ่งมีเวทีในการเดินแบบ ,มีฟลอร์ลีลาศ , มีการจำหน่ายบัตรโต๊ะจีน จำนวน  100  โต๊ะ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และจะมีรายได้จากการจัดงานครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า  1 ล้านบาทอย่างแน่นอน  ประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 081 -5771500

สัมภาษณ์   นางปัทมา วิวัฒน์วานิช ว่าที่นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563