ท่าเรือเอกชนมอบของให้ผู้ป่วยและผู้พิการ ชุมชนบ้านอ่าวอุดม หมู่ 1 สร้างขวัญกำลังในการต่อสู้ชีวิตที่ชุมชนบ้านอ่าวอุดม หมู่ 1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ตจำกัด โดยนายวรพลสุวรรณสบาย ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ นางจิราภรณ์ แก้วรุ้งเรือง หัวหน้า อสม.บ้านอ่าวอุดม หมู่ 1 พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท เคอรี่สยามซีพอร์ต และคณะกรรมการ ชุมชนบ้านอ่าวอุดม หมู่ 1 ร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งและนมกล่องไปมอบให้กับผู้ป่วย ผู้พิการจำนวน 20 คน ที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านอ่าวอุดม หมู่ 1 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในการอำนวยความสะดวกนำสิ่งของลงไปมอบให้ถึงบ้าน

นายวรพล สุวรรณสบาย ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางบริษัทได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้สงอายุ และผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มาโดยตลอด เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่จะต้องดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนรอบรอบท่าเรือ และได้ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบนี้มาเป็นเวลากว่า 10 ปี ซึ่งในอนาคตทางบริษัทยังคงจะดำเนินงานที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่อยู่รอบรอบท่าเรือของบริษัท เคอรี่สยามซีพอร์ต จำกัด อีกทั้งการจัดหาอาชีพ การช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้พิการ การมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ

างจิราภรณ์ แก้วรุ้งเรือง หัวหน้า อสม.บ้านอ่าวอุดม หมู่ 1 เปิดเผยว่าที่ผ่านมาทางมาเราชาว อสม.บ้านอ่าวอุดม หมู่ 1 ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด โดยเสมอมาซึ่งในหลายๆ กิจกรรมที่ทำร่วมกันมาสร้างความสุข สร้างกำลังใจให้กับชาวชุมชนเสมอมาทั้ง กิจกรรมมอบของให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและผู้พิการ นอกจากจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วกิจกรรมเหล่านี้ยังเป็นการสร้างกำลังใจให้ทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้มีแรงในในการสู้ชีวิตต่อไป

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563