โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา แถลงข่าว KG RALLY FAMILY TOUR ครั้งที่ 1 เส้นทาง ศรีราชา – ชะอำที่อาคารยอห์น  แมรี่   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   ได้มีการจัดงาน แถลงข่าว  KG RALLY FAMILY TOUR ครั้งที่ 1   เส้นทาง ศรีราชา – ชะอำ โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างคว่ทสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน  ครู ผู้ปกครอง  และนักเรียน  เพื่อส่งเสริมให้ครูออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่ส่งเสริมทั้ง 4 ด้าน  ให้กับเด็กปฐมวัย  เพื่อให้มีเวลาพักผ่อนร่วมกันในครอบครัว  พ่อ แม่ และลูก  ในวันหยุดพักผ่อนของครอบครัว   และเพื่อจัดหาเงินรายได้นำมาจัดทำห้องสมุด   และพื้นห้องเรียนปฐมวัย   ซึ่งกิจกรรม จะมีการ หา TC  ระหว่างการเดินทาง    พร้อมทั้งกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวอนุบาล  ในธีมงาน Hawaii  Night  และมอบรางวัลจากการแข่งขันแรลลี่ในประเภทต่างๆ   นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรม ของ เด็กๆ  กับฐานภาษาอังกฤษ Skill  และฐานจิตกรน้อยศิลปะ   และชมการแสดงบนเวทีของ นักเรียนและผู้ปกครอง  โดย แรลลี่  KG RALLY FAMILY TOUR ครั้งที่ 1   เส้นทาง ศรีราชา – ชะอำ  จะออกเดินมางในวันที่ 13 มกราคม  2561  ที่บริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในเวลา 06.30 น.  


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563