ธนาคารที่ร่วมโครงการ เปิดให้รับเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล้วเป็นวันแรก
ตามธนาคารพาณิชย์ ที่ได้ร่วมโครงการ กับ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ ในส่วนภูมิภาค  ที่เปิดให้ รับเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นอนุสรณ์ และ ได้มีไว้เคารพ สักการะ แล้วเป็นวันแรก หลังที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสั่งจองกัน ในช่วงกลางปีที่ผ่าน  บรรยากาศวันแรกมีประชาชนที่เคยสั่งจองไว้ นำบัตรประชาชน พร้อมใบเสร็จการจอง มาแสดงตน เพื่อรอรับเหรียญกันตลอดทั่งวัน  ซึ่งทางกรมธนารักษ์ เคยได้จัดทำเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็น 4 ประเภท ได้แก่  เหรียญที่ระลึกทองคำ ราคา  50,000 บาท เหรียญที่ระลึกเงิน ราคา 2,000 บาท เหรียญที่ระลึกทองแดงร่มดำพ่นทราย ราคา 3,000 บาท  และเหรียญที่ระลึกคิวโปรนิเกิล ราคา 100 บาท สำหรับการรับเหรียญในโอกาสครั้งนี้ นั้น ผู้สั่งจองเหรียญไว้ต้องเตรียมเอกสารเพื่อมารับเหรียญ หากมารับด้วยตนเอง ให้นำใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) พร้อมบัตรประชาชน (ตัวจริง) ส่วน กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน ผู้รับมอบต้องนำใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) โดยให้ผู้สั่งจองลงลายมือชื่อมอบอำนาจด้านหลังใบเสร็จรับเงิน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ (ตัวจริงและสำเนา) กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย ผู้สั่งจองเหรียญต้องนำใบแจ้งความ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) หากมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ใบแจ้งความ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ (ตัวจริงและสำเนา)  สามารถรับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฏาคม 61


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563