อำเภอศรีราชา ลุยตรวจเข้ม สารเสพติด พนักงานขับรถตู้โดยสาร เพื่อป้องกันการเสพยาเสพติด และหวังสร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการรถตู้รับส่ง
      เมื่อเวลา10.00น.(8ม.ค.60) ที่บริษัท ราชา อินเตอร์ กรุ๊ป จํากัด เลขที่ 678 หมู่ 10 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา นางสาวนริศรา  ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชาฝ่ายความมั่นคง พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันเดินทางไปตรวจหาสารเสพติดพนักงานที่ขับรถตู้โดยสาร  ซึ่งหลังจากที่ทางอำเภอศรีราชาได้รับการร้องขอจากทางบริษัทให้เข้ามาดำเนินการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานขับรถภายในบริษัทที่มาทำงานประมาณ 650 คน โดยทางบริษัทได้ตระหนักเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งนับวันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลร้ายให้เกิดกับสังคม ครอบครัว และการทำงาน โดยทางบริษัทได้มีการตรวจหาสารเสพติดภายในของบริษัทอยู่แล้ว ปีละ 2 ครั้ง แต่ในการนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ และความชำนาญการของเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านนี้โดยตรง
  
นางสาวพจนีย์ หงษ์โต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชา อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ราชา อินเตอร์ กรุ๊ปเป็นบริษัทที่ ให้บริการ รถตู้ บัส สำหรับ รับ-ส่งพนักงาน แก่บริษัทต่างๆ ที่อยู่ในเขต จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.ปราจีนบุรี และกรุงเทพฯ มีพนักงานมากกว่า 650 คน ทางบริษัทจึงได้ประสานขอความร่วมมือมายังอำเภอศรีราชา ให้เข้ามาตรวจสอบพนักงานและตรวจหาสารเสพติด เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไข ป้องปราม ให้พนักงานทุกคนห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่จะส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน    และมีมาตรฐานเพื่อพัฒนาให้กับพนักงานบริษัทเป็นสีขาวปลอดจากยาเสพติดต่อไป ซึ่งสำหรับการตรวจสอบในวันนี้ ผลปรากฏว่าไม่พบว่ามีพนักงานรายใดมีสารเสพติดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลย ภายใต้การบริหารที่เด่นชัด ในค่านิยมหลักขององค์กรบริการปลอดภัย  ใส่ใจลูกค้า  พึ่งพาทีมงานสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563