ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ชมรมฌาปณกิจสงเคราะห์ และ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางพระเปิดโครงการดูแลผู้สูงวัย ห่วงใยสุขภาพที่ ห้องเทพรัตน์การุญ   ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย ตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการดูแลผู้สูงวัย ห่วงใยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยร่วมมือกับสภากาชาดไทย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางพระ และ ชมรมฌาปณกิจสงเคราะห์ตำบลบางพระ จัดขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้ความรู้ กับสมาชิกชมรม ซึ่งเป็นผู้สูงวัย ในตำบลบางพระในการดูแลสุขภาพ ตนเอง ผู้อื่น แลเพื่อนสมาชิก ในช่วงปั่นปลายชีวิต ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านอารมณ์ สังคม และจิตใจ อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ในการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น แบบง่าย ๆ ในการออกกำลังกาย และเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะกับ เพศและวัย โดยมีทีมวิทยากรจาก ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย มาบรรยายให้ความรู้ แจกเอกสารทดลอบ สมรรถภาพสติปัญญา ฐานกิจกรรม และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพด้านต่าง ๆ เบื้องต้นกับสมาชิกผู้สูงวัย ที่พร้อมใจกันมาเข้าร่วมโครงการ กว่า 300 คนสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563