สถานีวิจัยประมงศรีราชา จัดโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอบรมหลักสูตรนักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ ที่  ห้องประชุมสถานีวิจัยประมงศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางรัจนา  รัตนวารี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา พร้อมคณะผู้บริหาร ได้นำคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอบรมหลักสูตรนักสิ่งแวดล้อม รุ่นเยาว์  ซึ่งในการอบรมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อปลุกจิตสำนึกของเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมทราบถึงเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม และเกิดจิตสำนึกที่จะร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคตพร้อมให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน ซึ่งที่ผ่านมามีชาวเกษตรกรให้ความสนใจในการเลี้ยงเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนเพื่อจำหน่าย และประชาชนที่เลี้ยงเพื่อความสวยงามเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เหตุที่ปลาการ์ตูนเป็นปลาที่ไม่ค่อยมีความยุ่งยากในการเลี้ยงและตลาดมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยพันธุ์ปลาการ์ตูนที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ ปลาการ์ตูนส้ม-ขาว  หรือ นีโม ปลาการ์ตูนดำ ปลาการ์ตูนแดง และปลาการ์ตูนเพอร์คูล่า ซึ่งเยาวชนที่สนใจจะนำไปเลี้ยงเพาะพันธุ์ขายหรือเลี้ยงเป็นปลาสวยงามในอนาคตสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563