โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเชิงรุก สร้างภูมิคุ้มกัน เรื่องเพศศึกษา และป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนที่โรงเรียนบ้านศรีมหาราชา  จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย พร้อม อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกันเปิดโครงการรักให้เป็น หยุดการท้องก่อนวัยอันควร จัดกิจกรรมเชิงรุก ให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วัตถุประสงค์ เนื่องด้วยปัจจุบัน สังคมไทย มีปัจจัยหลายด้าน ที่ส่งผลกระทบเป็นปัญหา และอุปสรรค ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย อาทิการทะเลาะวิวาท อบายมุข สิ่งเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ โดยมีสิ่งเร้า จาก การเสพสื่อ ต่าง ๆ ทั้งในโลกโซเชียล และ การกระทำเลียนแบบศิลปินดารา  กลุ่มเพื่อน  ปัจจุบัน เด็กไทย มีอัตราการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร เฉลี่ย อยู่ที่อายุ ระหว่าง 9-19 ปี โดยเฉพาะ เด็กสาวที่อยู่ ในระดับชั้น มัธยมศึกษา ที่อยากรู้ อยากลอง ตามสิ่งเร้า ต่างๆ ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเด็ก และเยาวชน ให้รู้ถึง การมีเพศสัมพันธ์ ที่ถูก ที่ควร  การป้องกัน ข้อควรปฏิบัติ ต่าง ๆ  เพื่อป้องกันการ ตั่งครรภ์ก่อนวัยอันควร หากมีเพศสัมพันธุ์ต้องใช้ถุงยางอนามัย  อย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการป้องกันสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563