โรงเรียนรัตนชัยศึกษาเปิดงานวันวิชาการและจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สอดคล้องคำขวัญ วันเด็กที่ว่า รู้คิด รู้ทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
 ที่โรงเรียนรัตนชัยศึกษา เทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี นายชัยยศ สงขลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ และ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561วัตถุประสงค์ เนื่องจากภาครัฐ ได้เล้งเห็นถึงความสำคัญ ของเด็ก และเยาวชน ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาชาติไทย อีกทั้งเพื่อให้ นักเรียนในแต่ละสายชั้น ได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการละลายพฤติกรรม ลดความ ก้าวราว สร้าง ความสมัคร สมาน สามัคคีเป็นหมู่คณะ และส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป ได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก ในแต่ละช่วงวัย รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ  นอกจากนี้ทางโรงเรียน จึงได้ถือโอกาส จัดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561  ร่วมด้วย เพื่อให้ผู้ปกครอง ที่มาร่วมงานได้เยี่ยมชม การออกเป็นฐานวิชาการ ต่าง ๆของบุตรหลาน  นอกจากนักเรียนจะสนุกสนานและ ยังได้ความรู้ ทางด้านวิชาการ ประวัติความเป็นมา ของวันเด็กแห่งชาติ และสนุกสนานในการจับรางวัลที่นักเรียนต่างเตรียมมาด้วย
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563