สภาเทศบาลเมืองศรีราชา เห็นชอบพิจารณารับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเดินหน้า รอกรมเจ้าท่า เข้ารางวัด สิ่งปลูกสร้าง ตามข้อกำหนดนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชาเปิดเผยว่า หลังจากที่ สภาเมืองศรีราชา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ ผู้นำชุมชน  ได้เข้าร่วมกันพิจารณารับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ในการประชุมที่ผ่านมา ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้ง และการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้าง อาคาร หรือสิ่งอื่นใดล่วงลำแม่น้ำ ตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่กำหนดให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถพิจารณาออกหนังสือ รับรองสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการครอบครองสิ่งลวงล้ำลำน้ำ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา อนุญาตการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจากกรมเจ้าท่า โดยมีชาวชุมชน ที่ติดฝั่งทะเล  เข้ายื่นคำร้อง พร้อมเอาหลักฐาน สิ่งปลูกสร้าง จากภาพถ่ายดาวเทียม พร้อมผู้นำชุมชนที่อยู่อาศัยมาแต่ดั่งเดิม มาช่วยยืนยัน และพิจารณา สิ่งปลูกสร้าง นั่นๆ โดยแบ่งออกเป็น สิ่งปลูกสร้างที่พักอาศัย ก่อนปี 2515 และสิ่งปลูกพักอาศัย ตั้งแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบัน รวม 168 ราย บัดนี้ การดำเนินงานและพิจารณา ในระดับสภาท้องถิ่น เสร็จสิ้น และส่งมอบ เอกสาร หลักฐาน ทั้งหมดให้กับ กรมเจ้าท่า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปรอ เพียง การจรวจสอบ รางวัด ตามที่รับรองไป และข้อกำหนดการเสียภาษี สำหรับสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ให้ท้องถิ่น ต่อไป ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบ เพื่อขอรับรองอนุญาต ที่พักอาศัยชาวชุมชน เดิม  ต่อไปตามประกาศของกระทรวงคมนาคม

สัมภาษณ์ นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563