องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเปิดโครงการกิจกรรม ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เยาวชนตระหนักถึงรากเง้าของความเป็นไทยที่  หน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยการรำกลองยาว วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้รับรู้ เรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และรากเง้าของความเป็นไทย ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการละเล่นของบรรพบุรุษไทย  โดยการนำ การแสดงรำกลองยาว ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของไทยที่สืบทอดกันมานาน  แต่ในปัจจุบันค่านิยม และวัฒนธรรมสมัยใหม่เริ่มเข้ามามีบทบาท ทำให้การรำกลองยาวไม่ได้รับความสนใจจากเยาวชนซึ่งล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ศิลปะการรำกลองยาวกำลังจะศูนย์หายไปในสังคมเมือง  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยร่วมการบูรณการ กิจกรรมอนุรักษ์การรำกลองยาวกับการเรียนการสอน ให้กับเด็กและเยาวชนเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดการเรียนรู้ สามารถเผยแพร่ศิลปะการรำกลองยาวในกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านและชุมชนได้ ทั้งนี้หลังจากมีการเปิดโครงการ จะมีการจัดอบรมความรู้พื้นฐานการรำกลองยาว ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรในท้องถิ่น ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้ง 5 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยกรุ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม โรงเรียนวัดเขาฉลาก โรงเรียนบ้านทางตรง และโรงเรียนวัดตะโปทาราม

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563