วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วันที่ 18 มกราคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย  ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครบรอบ 13 ปี  เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) ที่ทรงพระราชทานนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  โดยได้รับเกียรติจากนายนิติ  วิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา พ.ต.อ. เรืองศักดิ์  บัวแดง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรศรีราชา นายพันธุ์ศักดิ์  เกตุวัตถา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  คุณเรวัติ  หทัยสัตยพงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าบางพระ  บัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ มทร.ตะวันออก นางอารีย์  เลิศกิจเจริญผล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี นางชดาทิพย์ ณ ตะกั่วป่า ประธานโอทอปอำเภอศรีราชา ครูอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมด้วย ณ หอประชุมมังคลอุบล และในบริเวณพื้นที่ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งได้รับการประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 อันเป็นผลให้คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิทยาเขตบางพระ (จ.ชลบุรี) วิทยาเขตจันทบุรี (จ.จันทบุรี) วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กทม.) และวิทยาเขต  อุเทนถวาย (กทม.) ปรับเปลี่ยนสถานะและยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ซึ่งจาการที่ได้ทรงพระราชทานพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  ฉบับนี้ เป็นการสร้างความตระหนักและสร้างเจตคติร่วมกัน ของคณาจารย์ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา  ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากได้ทำให้เกิดการขยายโอกาสทางการศึกษา สายวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นออกไปยังทุกส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออก อันเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของประเทศรวมถึงได้ทำให้ภารกิจของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีความชัดเจนมากขึ้น ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งหนึ่งของประเทศไทย

กิจกรรมในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. ด้วยพิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณ โดยประกอบพิธี ณ ลานหน้าพระพิรุณ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานาน จากนั้นเวลา 08.30 น. เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดี   พร้อมกับนำกล่าว ถวายราชสดุดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัย โดยคณะผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษา พร้อมกันนี้จัดให้มีพิธีมอบโล่บุคลากรดีเด่นประจำปี 2560  พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรนักศึกษา เพชรราชมงคลตะวันออก นอกจากนี้จัดให้มีพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล และถวายปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์   รวมถึงจัดให้มีนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

กิจกรรมในช่วงบ่ายจัดขึ้นบริเวณพื้นที่ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มีกิจกรรมการแสดงดนตรี ของนักศึกษาของแต่ละคณะในวิทยาเขตบางพระ และสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก เปิดให้นักศึกษาและบุคคลเข้าชมความสวยงามของบัวที่ได้รับรางวัลระดับโลก และบัวสายพันธุ์ต่างๆ    ที่รวบรวมไว้ ต่อด้วยกิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัย ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ นักศึกษาจากทั้ง 4 วิทยาเขต และครูอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563