อบต.บ่อวิน เป็นเจ้าภาพจัดงานวันครู ในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
ที่อาคารอเนกประสงค์ อบต.บ่อวิน นายสันติ ผินเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานในพิธีระลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์ เนื่องในวันครู ครั้งที่1 สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี2561 โดยมีนายบรรพต อุดมศักดิ์ นางวิไลวรรณ เกิดไพบูลย์ รองนายกอบต.บ่อวิน ให้การต้อนรับ ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันที่16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของครูในฐานะผู้สร้างคน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ

ครู เป็นปูชนียบุคคลที่มีความเสียสละและมีบทบาทสำคัญในการอบรมสั่งสอน หล่อหลอม และกล่อมเกลาเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นคนเก่ง คนดี เติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังความคิดเห็นและจิตใจอย่างไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก ให้ศิษย์มีความเจริญทั้งสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตไปในทางที่ต้องเหมาะสม ให้ชาติก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก นอกจากนี้แล้วทางอบต.บ่อวิน ยังได้จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักกรีฤดินทร สยามมินทรธิราช บรมนาถบพิตร ให้กับคณะครูที่เข้ามาร่วมพิธีดังกล่าว.............สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563