กองทุนหมู่บ้านบางพระหมู่ 6 จัดกิจกรรม คืนความสุขให้สมาชิกกองทุน สร้างกำไรใจ และวินัย ให้ลูกหนี้ ในการชำระเงินที่กู้ยืมไป ต่อยอดความสำเร็จ และช่วยเหลือสมาชิกรายใหม่ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี นายชัยวัฒน์ สังข์รุ่ง ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน อำเภอศรีราชา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมชี้แจ้งผลกำไร และสถานะกองทุน ประจำปี 2560 ของทางกองทุนหมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ พร้อมกับตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลบางพระ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และธนาคารออมสิน ที่เข้า ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกองทุนในครั้งนี้ ซึ่งกองทุนหมู่บ้านบางพระหมู่ 6  นั่นมี  3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนทิวสนพัฒนา ชุมชนชาวเขื่อน ชุมชนบ้านนาพุ  มีสมาชิกมากกว่า 700 ราย  โดยมี นายเชียรชัย  นาคอนันต์พิศาล เป็นประธานกองทุนหมู่ 6  ได้รายงานชี้แจ้งผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม ของคณะกรรมการ ในการดูแลบัญชีเงินหมุนเวียนของกองทุน สำหรับปีนี้นั้น มีผลกำไรจากการออม ของสมาชิกกองทุน ซึ่งเป็นดอกเบี้ยมากถึง 5 แสนบาท จากยอดเงินออมที่หมุนเวียนสมาชิกในรอบปี 60 เป็นเงิน 8 ล้านบาท  ร่วมทั้งสิ้นทรัพย์ และเงินสนับสนุนจาก ภาครัฐบาล ยอดถึง 11 ล้านบาท ที่ทางกองทุนหมู่ที่ 6 ตำบลบางพระ และสมาชิกได้ร่วมกัน ดำเนินการมา ตั้งแต่ ปี 2544     นอกจากนั้น ทางกองทุน ได้มีการ คืนความสุข จับแจกรางวัล ให้กับเพื่อนสมาชิกกองทุน กว่า 50 รายการ 200 ชิ้น ถือเป็นการคืนกำไร สร้างวินัย กำลังใจ ให้สมาชิก ในการชำระหนี้สิ้นที่ยืมไปจากกองทุน เพื่อหมุนเวียนเงินให้เพื่อนสมาชิกที่ยังรอคอยโอกาส ต่อไป
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563