โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรศรีราชาเปิดโลกกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561ที่ลานหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี นายธนดิษฐ์ เริงฮัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เป็นประธานสักการะ พระบรมรูป พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย พร้อมให้เกียรติกล่าวเปิด โลกกิจกรรม การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และสมาชิกยุวกาชาด  ระดับประถมศึกษาปีที่  5 และ 6  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ เยาวชน ได้นำวิชาความรู้ลูกเสือ  เนตรนารี และสมาชิกยุวกาชาด   นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ การเป็นผู้นำ  และผู้ตามที่ดี การช่วยเหลือตนเอง ร่วมถึงสร้างจิตสำนักการรับผิดชอบหน้าที่ในสังคม  โดยกิจกรรมในปีนี้นั่น ทางโรงเรียนได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรศรีราชา และคณะวิทยากร ครู D.A.R.E.  ร่วมกันเป็น ผู้กำกับการกองลูกเสือ จัดกิจกรรม สอดแทรกความรู้ พิษภัย ของยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน ด้วย


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563