โครงการจัดประชาคมท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอเกาะสีชัง


วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอ      เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดโครงการการจัดประชาคมท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอเกาะสีชังพร้อมบรรยายในเรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนรวมทั้งยังเป็นการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหาความต้องการในประเด็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน ซึ่งการจัดประชาคมในครั้งนี้ มีโครงการที่จำเป็นจากภาคส่วนต่างๆได้คัดเลือกมาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เช่น โครงการปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเกาะสีชัง โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้า และโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเกาะสีชัง โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอเกาะสีชัง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นอำเภอเกาะสีชัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯกว่า 100 คน


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563