โรงเรียนวัดตโปทารามเปิดฐานการเรียนรู้ BP BIKESHOP สร้างงาน สร้างอาชีพให้นักเรียน มีทักษะในการซ่อมแซมรถจักรยาน หารายได้ให้กับครอบครัว ช่วงวันหยุด
นายวินัย บัวป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตโปทาราม เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้มีการเปิดการเรียนการสอน ทักษะอาชีพให้กับนักเรียน ตามความถนัด ในหลายๆ ด้าน เพื่อให้นักเรียนเองสามารถ นำทักษะอาชีพที่ได้ไปประกอบอาชีพ เลี้ยงครอบครัว ได้ในอนาคต ในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โดยเปิดฐานความรู้ทักษะอาชีพ BP BIKESHOP ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มนักปั่นจักรยาน ม่อนไบค์ เสียสละเวลาในการทำงาน สับเปลี่ยนมาเป็นวิทยากร บรรยาย ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ ถ่ายทอดความรู้ ในแง่มุมต่าง ๆ ของรถจักรยาน ไม่ว่าจะเป็น การซ่อมแซมจักรยาน การทะนุบำรุง จักรยานเบื้องต้น ร่วมทั้งกติกา มารยาท สัญญาณมือ สัญญาณจราจร ในท้องถนน ที่นักปั่นควรรู้เพื่อความปลอดภัย และ สามารถนำความรู้ที่ได้ มาเป็นช่าง ประจำ ฐานการเรียนรู้ BP BIKESHOP ของทางโรงเรียนได้ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และช่วงปิดภาคเรียน ภายในฐานการเรียนรู้ นอกจากจะมีการให้บริการซ่อมแซมจักรยาน เบื้องต้น จากฝีมือนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ซึ่งเป็นเด็กระดับประถมศึกษา ยังเปิดบริการให้เช่ายืม รถจักรยาน สำหรับผู้ที่สนใจ ทดลองปั่นจักรยานเที่ยวชมความสวยงามเส้นทางปั่นจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำบางพระ ด้วย รายได้ส่วนหนึ่งนอกจากจะเช้าสู่สาธารณประโยชน์ของทางโรงเรียน แล้วยังกลับคืนให้นักเรียน สามารถแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ด้วย

สัมภาษณ์    นายวินัย บัวป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตโปทาราม
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563