สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี เปิดโครงการเยียวยาฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการกองทุนหมู่บ้าน และเมือง ทุกระดับ
นายพนมทวน พงษ์พันธ์ อัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วงเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเยียวยาฟืนฟู และพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11  จัดขึ้น เป็นรุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประธาน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ในจังหวัดชลบุรี ได้มีความรู้ ในการบริหารจัดการเงินกองทุน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ครบทุกด้าน ทั่งด้านการจัดการระบบ ดูแลรายรับ รายจ่าย การควบคุม และติดตามสมาชิกที่เป็นลูกหนี้ ในระดับต่าง ๆ ร่วมทั้งการต่อยอดการเบิกจ่าย งบประมาณ ในการจัด ภารกิจกองทุนเพิ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับท้องถิ่นที่ตั่งอยู่  โดยแบ่งสมาชิกกองทุนออกเป็น    3 ประเภท ได้แก่  1. กองทุนระดับดีเยี่ยม คือสามารถพึ่งพาตนเองในการทำงาน มีการติดตามลูกหนี้ และปิดงบกองทุนได้ครบรายปี    2. กองทุนประเภทปานกลางคือ มีแนวคิดที่จะดำเนินงานแต่ไม่มีความสามารถในการจัดการกองทุน มีหนี้เสียในระบบ หรือการเปลี่ยนสมาชิกบริหารกองทุน         3. กองทุนประเภทนิ่งเฉย คือ ไม่สนใจ หรือ รับรู้การดำเนินงานของกองทุน มีหนี้เสีย และไม่สามารถดำเนินงานติดตามลูกหนี้ได้ ภายในโครงการมีการบรรยายพิเศษ จากผู้เชี่ยวชาญ สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน และความรู้ทางกฎหมายชำระ ติดตามหนี้ ในกรณีต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นสมาชิก และประธานกองทุนหมู่บ้าน ทั้ง 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอศรีราชา  แหลมฉบัง และ บางละมุง  รวม กว่า 112 กองทุน เข้าร่วมอบรมพร้อมได้ทดลองปฏิบัติ การำสัญญา และสร้างมาตรฐานบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟู ศักยภาพ และเยียวยา กองทุนที่กำลังจะปิดตัวลงไป ให้กลับมาติดตามหนี้และ ดำเนินงานเพื่อท้องถิ่นต่อไป
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563