ทุกภาคส่วนของอำเภอศรีราชาร่วมจัดกิจกรรม ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ที่  หน้าอาคารศรีราชาประชาคม นายเชาวลิตร  แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล และกล่าวเปิดกิจกรรมความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน พร้อมกันนี้ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งกลุ่มจิตอาสา นายอำเภอศรีราชาและข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชน ได้ร่วมนั่งคุกเข่าชูกำปั้นขวาพร้อมกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ 3 ครั้ง ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ดังนั้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และทุกภาคส่วนจึงได้รวมพลังความสามัคคี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ว่าการอำเภอศรีราชา และพื้นที่ท้องถิ่นของตนเองสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563