รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คิกออฟ ตลาดประชารัฐ โมเดิร์นเทรด ศรีราชา เพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้มีพื้นที่ค้าขาย และยกระดับการค้าขายชุมชนให้เป็นไปตามหลักการของโครงการตลาดประชารัฐ
 วันนี้ (5 ธ.ค.) นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการตลาดประชารัฐ คิกออฟ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง อำเภอละ 1 แห่ง เพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้มีพื้นที่ค้าขาย และยกระดับการค้าขายชุมชนให้เป็นไปตามหลักการของโครงการตลาดประชารัฐ โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงาน ที่บริเวณลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา
 นายเชาวลิตร แสงอุทัย กล่าวว่า ในปัจจุบันอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเป็นอำเภอหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ มีท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือหลักของประเทศ มีตู้สินค้าผ่านเป็นอันดับที่ 22 ของโลก ส่งผลให้จังหวัดชลบุรีได้รับการวางแผนให้เป็นเมืองหลักทางด้านอุตสาหกรรมและการค้าขายของภาคตะวันออก จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะแนะนำสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้รู้จัก และยกระดับการค้าขายชุมชนให้เป็นไปตามหลักการของโครงการตลาดประชารัฐ

โดยมีหลักการร่วมบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบประชารัฐ สร้างพื้นที่ให้ผู้บริโภคและผู้ขายมาพบกันอย่างเป็นธรรมชาติ โดยให้ผู้ขายรุกไปหาผู้ซื้อ ช่วยลดต้นทุนทางการตลาดอย่างเหมาะสม ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการเปิดตลาดประชารัฐ โดยเฉพาะผู้ค้าโมเดิร์นเทรด ขึ้นทะเบียนผู้ค้ารายใหม่แยกจากผู้ค้าเดิมอย่างชัดเจน และยกระดับสินค้าทุกประเภทให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัย

.ในส่วนของอำเภอศรีราชา มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 116 ราย แบ่งเป็นตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จำนวน 60 ราย ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจจำนวน 46 ราย และตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด จำนวน 10 ราย
ชาวศรีราชา ร่วมใจกันตั้งโต๊ะโรงทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 ที่ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนชาวศรีราชาได้ร่วมกันตั้งโต๊ะโรงแทนแจกก๋วยเตี๋ยว อาหาร และแจกน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ ฟรี ให้กับประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้า รวมถึงบรรดาพ่อค้าในตลาด เพื่อถวายเป็นกระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2560 อีกทั้งยังเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ทั้งนี้สืบเนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งในปีนี้เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นประประมุข และทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระราชหฤทัย ประกอบไปด้วย พระเมตตากรุณา อยู่เนืองนิตย์ ด้วยพระราชประสงค์จำนงหมายจะให้ประชาชนทั้งหลาย มีความเจริญร่มเย็นเป็นสุข


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563