สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเปิดโครงการงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้คำขวัญ ประหยัดพลังงานเพื่อโลกที่ดีขึ้น เทิดพระเกียรติพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุท จังหวัดชลบุรี ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดจัดโครงการงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ (Scouts go Solar) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2560 ภายใต้คำขวัญ ประหยัดพลังงานเพื่อโลกที่ดีขึ้น " Save energy for the better world " โดยแต่ละจังหวัดจะคัดเลือกคณะลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ( อายุระหว่าง 13-16 ปี )  พร้อมบุคลากร ทางการลูกเสือของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ  เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือดังกล่าว มากกว่า 1,000 คน โดยลูกเสือ เนตรนารีจะได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมหลัก ของการจัดค่ายลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้             การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทน นำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการปฏิรูปการศึกษาสมัยใหม่ ดังนี้ คือ ๑. กิจกรรมการเดินทางไกล ๒. กิจกรรมการจัดการค่าย ๓. กิจกรรมสูทกรรม ๔. กิจกรรมการผจญภัย ๕. กิจกรรมพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทน ๖. กิจกรรมการบุกเบิก ๗. กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ  และ การเข้าร่วมฐานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประกอบอาหาร และ หุงต้ม อาหารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การประกอบแว่นแสงอาทิตย์  นาฬิกาแสงอาทิตย์ โซล่าแล็ป  และกิจกรรมเพื่อพลังงานทดแทนอีกมากมาย

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563