มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีปีใหม่ไทยวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์   ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  จัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับคณาจารย์และบุคลากรทั้ง 4 วิทยาเขต ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งกิจกรรมจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและงานเลี้ยงสังสรรค์ จับสลากของขวัญ  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และห่างไกลยาเสพติด  มหาวิทยาลัยจึงจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยและท้องถิ่น เพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้ยึดถือและปฏิบัติ เพื่อสืบทอดประเพณีนี้ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ในช่วงเย็นมีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ จับสลากของขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กล่าวคำอวยพรให้กับบุคลากร บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น สนุกสนาน โดยมีบุคลากรจากทั้ง 4 วิทยาเขตเข้าร่วมงาน คือ วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และวิทยาเขตจันทบุรีสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563