โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาสภากาชาดไทย เปิดโครงการเพื่อสุขภาพ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรครู และนักเรียนที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี คณะครู ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ออกหน่วยโครงการ ดูแลสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 ในภาคเรียนที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรครูและนักเรียน ได้รับการให้บริการตรวจสุขภาพ พลานามัย ฟรี จาก ภาครัฐ และส่งเสริมให้ บุคลากรครู และนักเรียน ตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพ รู้จักการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ในสถานศึกษา และส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อดูแลสุขภาพตนเอง อีกทั้งยังเป็นการติดตาม บันทึกประวัติสุขภาพ ของบุคลากรครู และนักเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ประกอบด้วย คณะครู และพนักงาน จำนวน 82 คน  นักเรียน จำนวน 1,398 คน ภายในจัดให้บริการเจาะตรวจผลเลือด วัดความดัน เบาหวาน ดัชนีมวลกาย และ ให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพ เบื้องต้น จากทีมแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563