แถลงข่าวและจับฉลากการแข่งขันฟุตบอล“แหลมฉบัง ยูธคัพ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
ที่ห้องประชุมเมืองใหม่ ๒ รองนายกฯ สันติ  ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าวและจับฉลากการแข่งขันฟุตบอล แหลมฉบัง ยูธคัพครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมด้วย คณะกรรมการการจัดการแข่งขัน ตัวแทนจากภาคเอกชนผู้สนับสนุนการแข่งขัน ประธานและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง คณะครู-ผู้ฝึกสอน เยาวชน และสื่อมวลชน โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง ละเว้นอบายมุข และห่างไกลสิ่งเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ รู้รักสามัคคี เคารพกฎกติกา มีน้ำใจนักกีฬา และมีความเข้าใจถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย มีเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๓๐๐ คน แบ่งเป็น ๑๗ ทีม  โดยจะเริ่มทำการแข่งขันรอบแรกในวันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑

ผลการจับสลากแบ่งสาย
สาย A
- โรงเรียนวัดบ้านนา
- โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
- โรงเรียนบ้านโรงหีบ
- โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1

สาย B
- โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
- โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2
- โรงเรียนบ้านวังค้อ
- โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)

สาย C
- โรงเรียนบุญจิตวิทยา
- โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา
- โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม
- ชมรม To Be Number One
- โรงเรียนวัดมโนรม

สาย D
- กรุงเทพ พัทยา
- โรงเรียนบ้านชากยายจีน
- สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง

- โรงเรียนบ้านบางละมุง
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563