เปิดป้ายโรงเรียนบ้านสรุศักดิ์
เมื่อเวลา09.19น. ที่ โรงเรียนบ้านสรุศักดิ์ หมู่5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีนายวิชัย  พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3ได้เป็นประธานเปิดป้าย โดยมี นางกนกรัตน์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสรุศักดิ์พร้อมด้วย ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง และนักเรียนให้การต้อนรับ โรงเรียนบ้านสรุศักดิ์ได้ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2505  เป็นสถานศึกษาในชุมชนโดยมี นายวิวัฒน์  เนื่องจำนงค์ เป็นผู้มอบที่ดินให้ ได้ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลมากกว่ากึ่งศตวรรษซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนอย่างดีจากชุมชน ท้องถิ่น ผู้ปกครองไว้วางใจ ศรัทธาและเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ การมีนักเรียนเพิ่มขึ้นในทุกปีการศึกษาเป็นตัวชี้วัดความมีคุณภาพของโรงเรียน  ทางนายวิวัฒน์  เนื่องจำนงค์ และ บุตรสาวมีความประสงค์จะทำมอบชื่อโรงเรียนเพื่อเป็นเกียรติแก่โรงเรียนและวงค์สกุลซึ่งงบประมาณในการก่อสร้าง180.000บาท


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563