นิคมอมตะซิตี้ จัดกิจกรรม “ปลูกป่าวันพ่อแห่งชาติ”น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่9    เมื่อเวลา 09.30น. (18 ธ.ค. 60)  คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์  กรรมการผู้จัดการบริษัทอมตะ ซิตี้จำกัด และคุณธัชพิชญ์  โสดาบรรลุ ผอ.สำนักงานนิคมอมตะซิตี้ นายไชยา  เงินท้วม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6  ต.มาบยางพร    นายชัยยงค์  คูเพ็ญวิจิตรการ  นายกเทศบาลบ้านปลวกแดง  นางวิไลวรรณ เกิดไพบูลย์ รองนายก อบต.บ่อวิน. และผู้นำท้องถิ่นและ ชุมชน ในพื้นที่ตำบลบ่อวินและ ตำบลมาบยางพร ซึ่งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้บ่อวินร่วมกันจัดกิจกรรม ปลูกป่าวันพ่อแห่งชาติเพื่อน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9  เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติเมื่อวันที่  5  ธันวาคม  2560  ที่ผ่านมา  โดยมีการปลูกต้นไม้ 1,000  ต้น ณ บริเวณถนนรางน้ำศาธารณะ ข้างบริษัท บีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดภายในนิคมอมตะซิตี้ ซึ่งโครงการ ปลูกป่าวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ในการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ  ทรงเป็นแบบอย่างต่อพสกนิกรของพระองค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยพระราชทานพระราชดำริโครงการในพระราชดำริต่างๆ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้ได้ใช้ประโยชน์    เพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานต่างๆได้เรียนรู้และนำไปขยายผลประยุกต์ใช้ในภารกิจของตนอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ในวันนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 1,000 ต้น  อาทิเช่น ต้นมะค่า ประดู่ยางนา มะฮอกกานี พยอม เป็นต้นนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนโดยรอบนิคมอมตะซิตี้ ร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
กิจกรรมการปลูกป่าวันพ่อแห่งชาติ ในวันนี้ ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของนิคมอมตะซิตี้ ที่ให้ความสำคัญ และยึดมั่น ในแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง นิคมอมตะซิตี้พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการสร้าง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของผืนดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม และคงอยู่คู่ผืนดินนี้ตลอดไป
   
ด้านนายธัชพิชญ์ โสดาบรรลุ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอมตะซิตี้กล่าวว่า นอกจากการจัดกิจกรรมปลูกป่าแล้ว ทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังมีนโยบายอีกหลายด้านที่เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โดยทำร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคม ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมและรณรงค์เรื่องของสิ่งแวดล้อม อาทิ การส่งเสริมและรณรงค์การใช้ทรัพยากรในการกระบวนการผลิตอย่างรู้คุณค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาทำประโยชน์ด้านอื่นๆ เพื่อลดปริมาณของเสีย ฯลฯ เพื่อมุ่งสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ (Eco Industrial) ที่สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน อีกด้วยสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563