เทศบาลเมืองบ้านสวนพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกคูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา 60
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณคลองห้วยยายเจ๋ง ซ.11 ม.1 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วย นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 100 คน เข้าร้วมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลอกคูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา 60 โดยมีนายนพดล รัฐศุภางค์ ปลัดเทศบาลกล่าวรายงาน

ในการจัดกิจกรรมบ้านสวนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและกระทำความดีให้ทุกคนเห็นความสำคัญดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแม่น้ำคูคลองให้คงอยู่ในสภาพที่ดีไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง สอดคล้องกับความห่วงใยจากกระแสพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2521 มีใจความว่า ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำ ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563