เทศบาลเมืองบ้านสวน เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 โดยเปิดให้ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน  นายโอภาส คุณากรธำรง ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนได้ทำการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม ซึ่งวาระในที่ประชุมในครั้งนี้เป็นการขอมติการรับรองการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยในที่ประชุมมีมติยกมือเห็นชอบรับรองการประชุมที่ผ่านมา

นอกจากนี้ในการประชุมสภาทศบาลเมืองบ้านสวนสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 ในครั้งนี้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านสวนได้ทำการเชิญประชาชน ภาคเอกชน ที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวนเข้ารับฟังการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและได้รับรู้การทำงานการดำเนินโครงการต่างๆในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมซักถามข้อสงสัยในการดำเนินงานโครงการของทางเทศบาลเพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน และภาคเอกชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563