ภาครัฐและเอกชน จ.ชลบุรี เดินวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล สร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาล รพ.สมเด็จ ได้ยอดรวมกว่า 23 ล้านบาท
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ.ชลบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และ 11 อำเภอในจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี รวมเป็นเงินกว่ายี่สิบสามล้านบาท

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พร้อมด้วย นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ 11 อำเภอในจังหวัดชลบุรี รวมทั้งจากหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี 26 ชั้น เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส ประชาชน แถบภาคตะวันออกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อุปนายิกาสภากาชาดไทย โดยมีประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนตลอดระยะทางการเดินในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

สำหรับการร่วมบริจาคในครั้งนี้ ในช่วงเช้าแต่ละอำเภอทั้ง 11 อำเภอในจังหวัดชลบุรีจะร่วมกิจกรรมเดินวิ่งของตนเองในแต่ละอำเภอเพื่อรับบริจาคเงินตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ส่วนในช่วงบ่ายแต่ละอำเภอก็จะมาร่วมเดินรับบริจาคกันอีกครั้งที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชาก่อนร่วมกันเดินรับบริจาคไปถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ก่อนที่ส่วนราชการจะร่วมมอบเงินที่ได้รับมาในครั้งนี้ให้กับทางโรงพยาบาล

ซึ่งยอดเงินบริจาค กิจกรรม วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล 11 อำเภอจังหวัดชลบุรี สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบให้ 20,478,710 บาท และแยกเป็นแต่ละอำเภอได้ดังนี้ 1.อำเภอเมืองชลบุรี 165,000 บาท 2.อำเภอบางละมุง 279,000.50 บาท 3.อำเภอพนัสนิคม 50,000 บาท 4.อำเภอศรีราชา 438,510 บาท 5.อำเภอสัตหีบ 135,580.75 บาท 6.อำเภอบ้านบึง 232,810 บาท 7.อำเภอเกาะจันทร์ 100,000 บาท 8.อำเภอบ่อทอง 168,542 บาท 9.อำเภอหนองใหญ่ 346,888 บาท 10.อำเภอพานทอง 493,999 บาท และ 11.อำเภอเกาะสีชัง 57,000 บาท รวมยอดเงินทั้งสิ้น 23,517,039 บาทสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563