อบต.บ่อวิน นำคณะสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในโครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ใส่ใจสุขภาพ พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยเพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต                                                                                                                     
 นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน  พร้อมด้วย อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่อบต.บ่อวิน ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในโครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ใส่ใจสุขภาพ

นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน กล่าวว่า ได้มีนโยบายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ  มีภารกิจในการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมเพื่อได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และได้ตะหนักเห็นถึงความสำคัญของการดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ จึงได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ใส่ใจสุขภาพ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ โดยกำหนดออกเยี่ยมบ้านพร้อมทั้งมีการพูดคุย และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต โดยผู้ป่วยในพื้นที่อบต.บ่อวิน เป็นมีทั้งหมด 9  ราย และเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพและการธำรงรักษาสุขภาพ ว่าเป็นการลงทุนทางสังคมที่สำคัญและมีความท้าทาย รวมทั้งให้ความสนใจกับประเด็นทางนิเวศวิทยาที่มีผลต่อชีวิต เพราะสุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ2561 ขึ้นมา

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563