สาธารณะสุขเทศบาลเมืองศรีราชา เตือน ระวัง โรค ระบาดหลายชนิด ที่แพร่กระจายได้ง่าย และมีแนวโน้มจะกลับมาระบาดอีกครั้งนางจันทนา ปัทมชัยวิรัตน์  หัวหน้า ประจำศูนย์ให้บริการสาธารณะสุขเทศบาลเมืองศรีราชา  เปิดเผยว่า ในช่วงเข้าฤดูหนาวทำให้มีโรค ระบาดหลายชนิด ที่แพร่กระจายได้ง่าย และมีแนวโน้มจะกลับมาระบาดอีกครั้ง  อาทิ  โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออก และโรคไวรัสตับอักเสบ  ซึ่งโรคต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศ วัย โดยเฉพาะ ในกลุ่มเด็กเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และยังมีภูมิต้านทานโรคน้อยกว่า ช่วงทุกวัย  ปัจจุบัน จากสถิติ การให้บริการงานสาธารณะสุขในช่วงเดือนที่ผ่านมา จะพบว่าในช่วงเดือนตุลาคม ธันวาคม  ของทุกปี จะมีผู้ปกครอง พาบุตรหลาน มาเข้ารับการรักษา และตรวจสุขภาพ มากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นช่วงการปรับเปลี่ยนฤดู จาก ฝน ไปหนาว โดยส่วนมากพบเด็กป่วยเป็นโรคไข้หวัด ตัวร้อน และภูมิแพ้  ซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรค ต่าง ๆ  ตามมา อันเนื่องจากสภาพอากาศที่ ร้อนชื้น ร่วมถึงฝุ่นควัน ละอองน้ำค้าง  ต่าง ๆ เวลาผู้ปกครองพาเด็กออกนอกบ้าน ก็เป็นส่วนที่ทำให้เด็กป่วย มากขึ้น ทั้งนี้หากบุตรหลาน ออกนอกบ้านมา ผู้ปกครองควรทำการเช็ดตัว ด้วยน้ำอุ่น หรือห่มผ้าห่ม เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับเด็กน้อยทันที หรือการตากแดด ตากลม เป็นเวลานาน ก็จะทำให้เด็ก ป่วยได้เช่นกัน  นอกจากนี้ การที่ผู้ปกครอง มีวินัย ในการพา บุตร หลานของท่านมารับวัคซีน และตรวจสุขภาพ พบหมอบ่อย ๆ ตามนัดหมายของสมุดบันทึกสุขภาพ ที่ทาง ศูนย์บริการสาธารณะสุข ออกให้ ตั้งแต่เด็กแรกเกิด ก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ให้ลูกน้อยของท่านได้เช่นกัน ซึ่งศูนย์บริการสาธารณะสุขเทศบาลเมืองศรีราชา ก็เป็นอีกสถานพยาบาลหนึ่งของทางภาครัฐ ให้บริการงานด้านสุขภา ทุกเพศ ทุกวัย ตามโครงการกลักประกันสุขภาพ ใกล้ชิด และ สะดวกรวดเร็ว ในการวิเคราะห์โรคเบื้องต้น เปิดทำงานทุกวัน และเวลาราชการ


สัมภาษณ์    นางจันทนา ปัทมชัยวิรัตน์  หัวหน้า ประจำศูนย์ให้บริการสาธารณะสุขเมืองศรีราชาสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563