นายกอบต.บ่อวินลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยออกเยี่ยมติดตามให้กำลังใจสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข
       นายรุ่งเพชร  แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน นำคณะผู้บริหาร  พร้อม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลบ่อวิน ร่วมกันเดินทางเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ในพื้นที่หมู่3 ตำบลบ่อวิน ตามโครงการห่วงใยผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ โดยเข้าเยี่ยม ผู้ป่วยติดตียงและผู้สูงอายุ ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน  อำเภอศรีราชา อย่างต่อเนื่องโดยออกเยี่ยมติดตามให้กำลังใจซึ่งในครั้งนี้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมด 10 ราย    ซึ่งการที่คณะผู้บริหารอบต.บ่อวิน สมาชิกอบต.ออกเยี่ยมผู้ป่วยในครั้งนี้เพื่อเสริมพลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนในพื้นที่ โดยได้มีการมอบเงินจำนวนหนึ่งเป็นการช่วยเหลือและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ในการออกเยี่ยม ในครั้งนี้เป็นการให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งแนะนะวิธีดูแลผู้ป่วยติดเตียง แก่ทางญาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดความดันแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ และแนะนำการทำกายภาพเบื้องต้น และเพื่อรับทราบความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข และให้เห็นว่าทางหน่วยงานราชการไม่ทอดทิ้งพวกเขาแต่อย่างไร มีความห่วงใยตลอดเวลา

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563