ชุมชนบ้านพันเสด็จใน ผลิตเชื้อเพาะพันธ์เห็ดขอนและเห็ดนางฟ้าจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจจะเพาะเห็ดขายเป็นอาชีพนายวจิระ คนรักษ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่4 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา เปิดเผยว่าทางชุมชนบ้านพันเสด็จใน ได้ผลิตเชื้อเพาะพันธ์เห็ดขอนและเห็ดนางฟ้าจำหน่ายมาตั้งแต่ปี2559 ด้วยงบสนับสนุนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี2 ที่ซื้อเครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ดให้ ซึ่งทำให้ให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านพันเสด็จใน ได้มีรายได้จากการจำหน่ายก้อนเชื้อพันธุ์เห็ด และทางกลุ่มชุมชน เองยังสามารถถ่ายทอด ความรู้ในการเพาะเลี้ยงเห็ดขอนและเห็ดนางฟ้าให้กับชุมชนใกล้เคียงที่เข้ามาศึกษาดูงานนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนเองมีการจัดตั้งกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดขึ้น มีการบริหารงานด้วยคณะกรรมการของชุมชน รายได้จากการจำหน่ายพันธุ์เห็ดนำมารวมไว้กับเงินกองทุนชุมชน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชน อีกส่วนหนึ่งแบ่งปันให้กับคนในชุมชนที่มาร่วมกันผลิตเชื้อเพาะพันธุ์ทำให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เพิ่มและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยทางชุมชนนิคมบ่อวินจะจำหน่ายก้อนเชื้อเพาะพันธุ์เห็ดในราคา8-10บาทแก่ประชาชนที่สนใจที่จะนำไปเพาะขายกันซึ่งปัจจุบันได้มีผู้สนใจสั่งจองแล้วกว่า4พันก้อน ซึ่งหากประชาชนท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์085-2777437

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563