วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ เปิดโลกวันวิชาการ น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างสรรค์คุณค่า ภูมิปัญญาไทย
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ  ตำบลบางพระ  จังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเปิดงาน โลกวันวิชาการ น้อมนำศาสตร์ สร้างสรรค์คุณค่า ภูมิปัญญาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพของตนเอง โดยใช้แนวคิด น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างสรรค์คุณค่า ภูมิปัญญาไทย มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และให้นักเรียน นักศึกษา นำประสบการณ์ในการจัดงานวันนี้ไปประกอบการเรียนการศึกษา และ ต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตต่อไป ภายในงานปีนี้จัดแสดงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1. การจัดนิทรรศการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  2. การแสดงผลงานของนักเรียน สาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ การตลาด การจัดการโลจิสติกส์ การโรงแรม และท่องเที่ยว  3. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการประกวดความสามารถพิเศษ  4 . การออกร้านจัดจำหน่ายสินค้า อาหาร และเกมการละเล่นของนักเรียน นักศึกษา


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563