อำเภอศรีราชาแจ้งกำหนดการรับสิ่งของพระราชทานผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในส่วนที่เหลือนายอภิชาต คงถอด ปลัดอำเภอศรีราชา เปิดเผยว่า อำเภอศรีราชาได้รับมอบและกำลังจัดแจงสิ่งของพระราชทาน ให้กับผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีวางดอกไม้จันทน์ อีกกว่า 5,000 ชุด พร้อม ส่งมอบให้กับ ผู้มาลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในส่วนของภูมิภาค อำเภอศรีราชา ในส่วนที่เหลือ กลับไปเป็นที่ระลึก สวมใส่ หรือบูชา สิ่งของพระราชทาน ในงานพิธีครั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ตั้งแต่ หมายเลข  5,291 – 6,000  ได้สิทธิ์ รับมอบสิ่งของพระราชทาน ก่อนในวันที่ 29 พฤศจิกายน นี้ ตั่งแต่เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา ส่วนผู้ลงทะเบียนจิตอาสา ท่านอื่น ๆ ที่เหลือ ตั้งแต่ 6,001 ขึ้นไป ให้มารับสิ่งของพระราชทานได้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 นาฬิกา โดยให้นำต้นขั้วใบสมัครจิตอาสาที่มีหมายเลข จิตอาสา ของท่าน มาแสดงตนเพื่อของรับคิว ในการรับสิ่งของพระราชทาน ด้วย หากท่านใดที่ติดภารกิจ หรือไม่สามารถ เดินทางมารับสิ่งของพระราชทานได้ในวันดังกล่าว ก็สามารถมารับได้ด้วยตนเอง ที่ สำนักงานทะเบียนอำเภอศรีราชา ในวันและเวลาราชการ ในวันถัดไป

สัมภาษณ์  นายอภิชาต คงถอด ปลัดอำเภอศรีราชา

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563