สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง)เมื่อเวลา09..00น.( 2พ.ย.60)  ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป พร้อมด้วย นายมนัส เสือเปลี่ยว  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประทับในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ร่วมกับชาวตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ เพื่ออัญเชิญขึ้นทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดบางพระวรวิหาร(พระอารามหลวง) โดยผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณพิธี อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานจากพานแว่นฟ้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินเข้าสู่พระอุโบสถ โดยมี พระเทพชลธารมุนี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร และ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเป็นผู้รับองค์กฐินในครั้งนี้ โดยมียอดบริจาคสมทบทุนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจำนวน1,400,000 บาท
       
ดร.ฉวีวรรณ เผยว่า บริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป และสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ยังความปลาบปลื้มปีติมาสู่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งการอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์ ณ ที่ชุมนุมสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.รัชการที่9 ที่ทรงเสด็จสวรรคต  
       
กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน และเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคมหรือเอกชน ให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปตลอดจนยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด โดยเทศกาลทอดกฐินจะมีกำหนดระยะเวลาถวายเพียง 1 เดือน คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
       
ในการอัญเชิญองค์พระกฐินพระราชทานมาทอดถวาย ณ วัดเบางพระวรวิหาร(พระอารามหลวง) ได้รับความสนใจจากพ่อค้า ประชาชน และหน่วยงานราชการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพราะองค์กฐินที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถือเป็นสิ่งมงคล ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมงานทอดกฐินเกิดความปลื้มปีติ ซึ่งในแต่ละปี สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์และบริษัทในเครือ ฉวีวรรณกรุ๊ป จะถวายจตุปัจจัยไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทต่อที่ชุมนุมสงฆ์หนึ่งแห่งที่ไปทอดกฐินพระราชทาน นอกนั้นก็จะเป็นการร่วมอนุโมทนาบุญของประชาชนในพื้นที่

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563