เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เปิดบริการรับชำระภาษีผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้แล้วสะดวกรวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
นางนัยนา จุ่งพิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักการคลังเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เผยความคืบหน้าการลงนามความร่วมมือกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เปิดให้บริการชำระภาษีค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย  ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือน ผ่านจุดชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการให้บริการของสำนักการคลังเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ โดยร่วมมือกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนรับชำระภาษี ซึ่งมีจุดให้บริการในร้าน 7-Eleven กว่า 10,500 จุด และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสกว่า 1,600 สาขา เพื่อเพิ่มความสะดวกในการชำระภาษีให้แก่ท้องถิ่นได้ทุกที่ ทุกเวลา และช่วยขจัดข้อจำกัดด้านเวลาในการชำระภาษี ซึ่งจากเดิมต้องชำระภายในเวลาทำการของเทศบาลเท่านั้น นับเป็นการพัฒนากระบวนการจัดเก็บภาษีให้มีความโปร่งใส ได้มาตรฐาน และทันสมัย โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยขั้นตอนการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น ผู้ประกอบการต้องมายื่นแบบรายการภาษีที่สำนักการคลังก่อน  จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะประเมิน และจะแจ้งยอดที่ชำระเป็นหนังสือส่งไปให้ถึงที่บ้าน เมื่อได้รับใบแจ้งยอดชำระภาษี ผู้ที่จะไปชำระภาษีผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของบ้าน ให้บุตร หลาน หรือ เครือญาติไปชำระแทนได้ แต่ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน ไปแสดงกับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อแสดงตนว่าได้ชำระภาษี ให้กับเจ้าของบ้านหรือสถานประกอบการแล้ว เมื่อชำระภาษีเสร็จเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสก็จะให้บิลเป็นอันเสร็จสิ้นในการชำระภาษี ซึ่งง่ายและสะดวกรวดเร็วมาก โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม นอกเหนือจากค่าภาษีที่ระบุแล้ว เพียง10บาทโดยหลังจากที่ได้เปิดให้ชำระภาษีผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมได้มีประชาชนเริ่มทยอยใช้บริการชำระภาษีผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสเข้ามาแล้วหลายราย  ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ลดภาระการเดินทาง และประหยัดเวลาสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563