บริษัทกำจัดขยะแบบฝังกลบจัด โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนนายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัท คลีนซิตี้ จำกัด ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนหมู่ที่4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีนายวจิระ คนรักษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 เข้าร่วมโครงการ  โดยเน้นการตรวจสุขภาพเชิงรุกโดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหินทุกระดับมีส่วนร่วม  ดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน  เพื่อค้นหากลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงสูง  กลุ่มสงสัยผู้ป่วยรายใหม่ กลุ่มป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน  กลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน  เพื่อจะได้วางกลยุทธ์เชิงรุก  ในการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนได้รับทราบภาวะสุขภาพของตนเองและลดภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ  รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรง  เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศชาติ ต่อไปนอกจากนี้แล้วยังเป็นการอยู่ร่วมสังคมเดียวกันระหว่างบริษัทกำจัดขยะแบบฝังกลบ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสร้างความสามัคคี

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563