โรงเรียนดาราสมุทร จัดงานวันสถาปนา ครบ 81 ปี การดำเนินงานกิจการเพื่อการศึกษา



 ที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสาวนิตยารัตน์ คชเสนา ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนชัยมงคล โดยนิมนต์ พระครู  สมุหวิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดห้วยกรุ และคณะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 22 รูป ประกอบพิธีการทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่สาถนศึกษา คณะครู อาจารย์ และนักเรียนในทุกระดับชั้น เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ  81 ปี การดำเนินกิจการเพื่อการศึกษา โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา ภายในจัดให้กิจกรรมทางศาสนาทั้ง พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ และ ศาสนาคริสต์  มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีมิสซาบูชาพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้งบางส่วนที่ได้จากการทำบุญ ทำทาน จากนักเรียนวันนี้ คณะสงฆ์ จะนำกลับไปบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรังสีสุทธาวาส  ผู้ประสบภัยทางทะเล ผู้ป่วยติดเตียง และศูนย์คาบิลเรียล เซเชียล เซนเตอร์  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป













สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563