โรงเรียนศรีราชาทำพิธีสถาปนาโรงเรียนครบ 66 ปี พร้อมเปิดกิจกรรมงานวันวิชาการ เปิดบ้าน ฟ้า – แดง ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มทักษะวิชาการ การงาน และอาชีพ
ที่โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา กล่าวรายงาน การจัดงานวันวิชาการ เปิดบ้าน ฟ้า- แดง ประจำปีการศึกษา 2560 และวันสถาปนาโรงเรียน ครบ 66 ปี โดยมี นางสมพร ฤทธาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 18 เป็นประธานเปิดงาน  ภายในจัดให้มี การแข่งขันทักษะ ด้านวิชาการ ดนตรี กลุ่มสาระวิชา  และกีฬา  เปิดโอกาสให้นักเรียนในทุกระดับชั้นออก บูทกิจกรรม  ขายของ เล่นดนตรี ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม  และ ของที่ระลึก   มีการจัดนิทรรศการแห่งการการเรียนรู้  ให้นักเรียนแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ ทางวิชาการ งานหัตกรรม หัตถศิลป์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ด้านการดำเนินชีวิต โดยผ่านกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ตามความสนใจ  เพื่อส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการร่วมกิจกรรมสวนสนุกวิชาการ 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน และเพื่อนำเสนอผลงานนักเรียน และนิทรรศการทางวิชาการ สู่สายตาบุคคลภายนอก


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563