บริษัทกำจัดขยะแบบฝังกลบจัด มอบเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านให้ โรงเรียนรอบรัศมี5กิโลเมตร หวังคุณภาพชีวิตดีขึ้นที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ม.4  ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี          นายศุนันท์ ฤทธิไพโรจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฎิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทคลีนซิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทกำจัดขยะแบบฝังกลบ ได้นำเวชภัณฑ์สามัญประจำบ้าน มอบให้ นายธงชัย คำศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน  ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินงาน  โดยคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    โดยมีนายวจิระ คนรักษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 และกลุ่มอสม.บ้านพันเสด็จใน  เข้าร่วมส่งมอบ โดยนายศุนันท์ ฤทธิไพโรจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฎิบัติการ กล่าวว่าจากการสำรวจร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ได้พิจารณาโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ติดกับบริษัทคลีนซิตี้ จำกัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนและชุมชนด้วย ซึ่งมุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าว จะเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนในพื้นที่ให้ดีขึ้นและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปนอกจากนี้แล้วยังเป็นการอยู่ร่วมสังคมเดียวกันระหว่างบริษัทกำจัดขยะแบบฝังกลบ  และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสร้างความสามัคคี ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยดีตลอดมา


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563