เทศบาลเมืองบ้านสวนจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล  ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ให้กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2560 เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น จึงได้ทำการจัดประชุมประชาคมขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้สอบถามและเสนอความคิดเห็นนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง เสริมสร้างให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไป โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเข้ามาทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบใกล้ชิดมากขึ้น

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563