โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชาจัดการสอบสนามหลวง แผนกธรรมศึกษาประจำปี 2560ที่โรงเรียนเทศบาลวัดราษฏร์นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายจิระ จักรภาพ รอง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ฝ่ายการศึกษา  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก สนามสอบที่ 2  ประจำปี 2560  การสอบในครั้งนี้จัด โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรม และ ธรรมศึกษาเข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการปลูกฝังคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ให้เยาวชนของชาติเป็นคนดี มีจริยธรรม คุณธรรม อันจะนำพาให้ประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัย ซึ่งในการสอบนั้น แบ่งออกเป็น 4 ทักษะ ด้วยกัน อาทิ ข้อสอบตอบปัญหากระทู้ ธรรม  ตอบปัญหาพุทธประวัติ และ ตอบคำถามพระวินัย ใช้เวลาสอบทั้ง 4 ทักษะ 1 วัน ตั้งแต่ ช่วงเช้า ถึงเย็น โดยมีพระอาจารย์ จากวัดต่าง ๆ ในเขตศรีราชา มาร่วมเป็นกรรมการในการควบคุมการสอบ ธรรมศึกษาในครั้งนี้
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563