โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาเปิดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยก้าวสู่ความพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี เปิดพิธีกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยก้าวสู่ความพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560 วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นมรดกไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและช่วยกันรักษาศิลปวัฒนธรรมสืบไป อีกทั่งยังเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนได้ภาคภูมิใจ ในการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแบบไทยย้อนยุค เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานเปิดโอกาสให้นักเรียน ในสายชั้นต่าง ๆ ออกบูทกิจกรรม นิทรรศการ การละเล่น และแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย ต่าง ๆ พร้อมทั้งการเปิดตลาดนัดขนมไทย ให้นักเรียน และผู้ปกครองจับจ่าย เลือกซื้อขนมไทย ในอดีต ที่หารับประทาน ยากในปัจจุบัน


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563