มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 อย่างเป็นทางการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  จังหวัดชลบุรีจัดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  โดยมีบัณฑิตจากเขตพื้นที่บางพระ เข้ารับการฝึกซ้อมย่อยจาก 4 คณะ กับ 1 สถาบัน ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์  และสถาบันเทคโนโลยีการบิน รวมบัณฑิตในเขตพื้นที่บางพระ จำนวน    752   คน  ผู้ช่วยโดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์    ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิต และ นายเรวัติ    หทัยสัตยพงศ์  นายกสมาคมศิษย์เก่าบางพระ  กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ภายในงานมีผู้ปกครอง ญาติ พี่น้องและเพื่อนของบัณฑิต เข้าร่วมแสดงความยินดี กับความภาคภูมิใจในครั้งนี้


                
สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563