โรงเรียนดาราสมุทร จัดกิจกรรม ครอบครัวดาราสมุทรเดินเพื่อสุขภาพ การกุศล ครั้งที่ 10 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนกับ โรงเรียน
                ที่โรงเรียนดาราสมุทร    อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  พระสังฆราชซิลวีโอ  สิริพงษ์  จรัสศรี เป็นประธานในพิธีเปิด    กิจกรรม ครอบครัวดาราสมุทรเดินเพื่อสุขภาพ  การกุศล  ครั้งที่ 10   โดยมี คุณพ่อยอด  เสนารักษ์  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดาราสมุทร  //  คุณพ่ออนุสรณ์  พงษ์สวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร //  นายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง  นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดาราสมุทร //  นายสมชาย พันนุช  นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนดาราสมุทร  พร้อมทั้ง คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู   คณะกรรมการศิษย์เก่า  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   โดยกิจกรรมครอบครัวดาราสมุทรเดินเพื่อสุขภาพ  การกุศล  ครั้งที่ 10 จัดขึ้นเพื่อ  เป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนาโรงเรียนในโอกาสครบรอบ 81 ปี   เพื่อให้ผู้ปกครอง  ครู นักเรียน  และศิษย์เก่า ได้แสดงออกถึงจิตกตัญญูต่อสถาบัน  เพื่อจัดหาทุนสนับสุนกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน และครูและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน  และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราสมุทร  ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง  และชุมชน ได้ทราบ  สำหรับกิจกรรม ในครั้งนี้   ได้รับความร่วมมือ จาก  ผู้ปกครอง นักเรียน ครู  เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  นอกจากนั้น ยัมีการจับรางวัล หางบัตรให้กับ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย 

สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563