โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดแสดง นิทรรศการ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใต้แสงเทียน ครั้งเสด็จเยือนงานพยาบาล
ที่ ด้านหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้มีการจัดแสดงพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงพยาบาล เพื่อร่วมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยเหตุที่พระองค์ ทรงเป็นพระบรมราชูปถัมภ์ สภากาชาดไทย ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ นับเป็นคุณูปการ อาทิ เมื่อปี 2497 เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานเงิน ต่อเติมปีก  ตึกพระพันวัสสา”   ปี 2500 ทรงพระราชทานเงินสร้างเรือนพักนางพยาบาล นอกจากนี้ยังพระราชทานนามอาคารต่างๆของโรงพยาบาล และยังเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารต่างๆ อึก 4 ครั้ง คือ วันที่ 4 มกราคม พุทธศักราช 2507 ทรงเปิดตึกศรีสังวาลย์ และตึกจงกลนีอุทิศ วันที่ 7 กรกฏาคม พุทธศักราช 2508 ทรงเปิดตึกศรีสวรินทิรา วันที่ 23 มิถุนายน พุทธศักราช 2511 ทรงเปิดตึกบรมราชเทวีและ วันที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2514 ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตึกอัยยิกาเจ้า และตึกเมธานิวาตวงศ์  ซึ่งนิทรรศการที่จัดขึ้นนั้น จะมีความสวยงาม และชีวิตชีวา ขึ้นในช่วงยามค่ำคืน ในการจัดแสดงแสง ในร่มใต้แสงเทียน สวยงาม  เป็นที่สนใจของประชาชน มาชื่นชม ความงดงาม กันเป็นจำนวนมาก


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563