สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าให้ “สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมภ์” นำผ้ากฐินพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง จังหวัดชลบุรี
       เมื่อเวลา10.00น.ผ10ต.ค.60)ที่ วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานบริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง   อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นวัดราษฎร์ชั้นตรี สังกัดมหานิกาย โดยที่จตุปัจจัยที่ทางสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทในเครือฉวีวรรณ กรุ๊ป รวมถึงประชาชนที่มาร่วมงานได้บริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลในการทอดผ้าพระกฐินในครั้งนี้ จะรวบรวมเข้าสมทบทุนในการก่อสร้างเสนาสนะ และปฏิสังขรณ์สิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมภายในวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
       
.เมื่อประธานเดินทางมาถึง ได้ทำพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ พร้อมเปิดกรวยดอกไม้ทำความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และนายมนัส เสือเปลียว ผู้ช่วยหัวหน้าที่ประทับในพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  จากนั้นได้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานเข้าไปในพระอุโบสถและจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำถวายต่อพระสงฆ์ ซึ่งมีพระมหาคมสันต์  ชินวโร  เปรียญธรรมเก้าประโยค เจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง (มหานิกาย) เจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์รับผ้าพระกฐิน และนำสวดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมถวายผ้าไตร กรวดน้ำ รับพรจากพระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี หลังจากเสร็จพิธี ทางเจ้าอาวาสวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง ได้มอบของที่ระลึกให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทำภายในพระอุโบสถวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง  
       
สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนเป็นการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา อีกทั้งเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน และเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม หรือเอกชนให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร ในปัจจุบัน กรมการศาสนารับผิดชอบจัดผ้าพระกฐิน และเครื่องกฐินถวาย ซึ่งก็ได้มีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมกันบริจาคจตุปัจจัยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญมหากุศลทอดผ้าพระกฐินพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศลสำหรับงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง ในปีนี้ ทางคณะผู้ทอดกฐินได้ปวารนาถวายจตุปัจจัยไทยธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อทำนุบำรุงพระศาสนา และบูรณะเสนาสนะภายในวัดบ่อทองราษฎร์บำรุง ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวชลบุรี เป็นเงิน  1,233,330    บาท
        
นางฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ทางสมาคมฯ และบริษัทในเครือฉวีวรรณ กรุ๊ป ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าพระราชทานผ้ากฐินพระราชทาน ไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่งในปีนี้ตั้งใจทำให้ดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเสด็จสวรรคต
        
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ที่บ้านอมพนม ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 26 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา วัดนี้ตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2515 โดยนางกมล ได้ถวายที่ดินบนเนินประมาณ 25 ไร่ เพื่อสร้างวัด และเริ่มทำการก่อสร้างในปี 2510 มีนายกวย พันธ์สนิท เป็นผู้อุปถัมภ์ในการก่อสร้างวัดร่วมกับชาวบ้าน ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2513 และได้รับประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2515 ในชื่อ วัดเนินพนมพนาวาส ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดบ่อราษฎร์บำรุง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2536 ชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดอมพนม ตามชื่อหมู่บ้าน (คำว่า อมพนม เป็นชื่อเถาไม้ที่มีความเหนียวมาก) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2520 ปัจจุบัน มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด


สนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563