นายกอบต.บ่อวินพร้อมคณะทอดกฐินสามัคคีวัดมาบบอน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
                 เมื่อเวลา10.00น.(29ต.ค.60) นายรุ่งเพชร  แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน  เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ที่วัดมาบบอน ต.บ่อวินอ.ศรีราชา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน  พร้อมด้วยชาวบ้านตำบลบ่อวิน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทอดกฐินจำนวนมากเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถือเป็นการร่วมทำบุญภายหลังวันออกพรรษาของทุกปี อีกทั้งยังเป็นการร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานและเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป โดยในการทอดกฐินสามัคคี ในครั้งนี้ได้ยอดเงินจำนวนทั้งสิ้น 700495.50 บาท เพื่อนำปัจจัยดังกล่าวไปบูรณะและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นถาวรวัตถุของวัดมาบบอนต่อไปสำหรับการทำบุญถวายผ้าพระกฐินที่เรียกว่า กฐินทาน เกิดขึ้นและมีการปฏิบัติตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ได้ทรงอนุญาตให้พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาสแล้วมารับผ้าที่ประชาชนนำมาถวาย หลังจากออกพรรษา ซึ่งเป็นฤดูจีวรกาล คือช่วงระยะเวลาการทำจีวรของพระภิกษุเพื่อเปลี่ยนผ้านุ่ง ผ้าห่มใหม่แทนผ้าที่เก่ามากหรือขาดชำรุด โดยเริ่มทำในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 12 ดังนั้น กฐินทาน จึงมีกำหนดระยะเวลาในการถวายพระสงฆ์วัดต่างๆ ในช่วงออกพรรษาแล้ว เพียง 29 วัน ซึ่งพุทธศาสนิกชนต่างทำบุญกันทั่วประเทศเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไปสนับสนุนข่าวโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2559 ชลบุรี ฮอท รีพอร์ท นิวส์ | Chonburi Hot Report News | 44/48 หมู่ 3 หมู่บ้านศรีราชาปาร์ค ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ จ.ชลบุรี 20110 โทร.063-187-5563